Materiały sorbcyjneSORBENTY - PRZEZNACZENIE

 

Sorbenty to skuteczne rozwiązanie w zakresie usuwania wycieków i rozlewów substancji niebezpiecznych. Sorbenty występują w wielu kształtach, rozmiarach i kolorach, co pozwala optymalnie dobrać sorbent tak by skutecznie usuwał następstwa awarii.

 

 

SORBENTY - RODZAJE

 

sorbenty sypkie - granulaty mineralne do likwidowania wycieków substancji ropopochodnych, tłuszczów, olejów, emulsji, płynów eksploatacyjnych, cieczy agresywnych...

 

sorbenty tekstylne - maty, rolki, poduszki, rękawy, zapory wykonane ze specjalnych włóknin o wysokiej chłonności do likwidowania wycieków substancji ropopochodnych, tłuszczów, olejów, emulsji, płynów eksploatacyjnych, cieczy agresywnych...

 

zestawy sorbentowe -warsztatowe, stanowiskowe, mobilne, ADR specjalnie przygotowane zestawy do natychmiastowego użycia składające się z kilku rodzajów sorbentów przystosowanych do likwidowania skutków wycieków różnego rodzaju substancji...

 

 

SORBENTY - PODZIAŁ KOLORYSTYCZNY

Podział kolorystyczny pozwala w łatwy sposób dobrać sorbent do substancji, która ma zostać usunięta.

 

Kolor szary – Sorbenty uniwersalne MICROSORB® G

błyskawicznie wchłaniają większość płynów przemysłowych, w postaci czystej, emulgowanej lub w roztworach tj.: węglowodory i ropopochodne, płyny chłodząco-smarujące, płyny chłodnicze i hydrauliczne, oleje mineralne, rozpuszczalniki i wodę.

 

Kolor żółty – Sorbenty chemiczne MICROSORB® C

skutecznie wchłaniają szeroką gamę substancji chemicznych tj.: kwasy (chlorowodorowy, solny, siarkowy, octowy), roztwory zasadowe (sodowe, amoniakowe), alkohole (metanol, etanol), octany, rozpuszczalniki chlorowane (czterochlorek węgla), związki aromatyczne (benzen, toluen).

 

Kolor niebieski – Sorbenty tylko do oleju Industry MICROSORB® B

do większości węglowodorów, rozpuszczalników i olejów tj.: benzyny, oleju napędowego, benzenu, toluenu, metanolu, olei mineralnych i wszystkich olei nie zawierających wody. Zgodne z DIN/ISO 14001. Nie chłoną wody.

 

Kolor biały – Sorbenty tylko do oleju Marine MICROSORB®

błyskawicznie wchłaniają wszystkie produkty węglowodorowe i ropopochodne, czyli ropę, benzynę, benzen, oleje roślinne, mineralne i syntetyczne, olej napędowy, opałowy itp.

 


Sorbent sypki
Sorbent sypki

Sorbent sypki - granulat mineralny o bardzo niskiej emisji pyłów i wysokiej zdolności wchłaniania. Lekki, łatwy w transporcie i wygodny w stosowaniu. Odporny na ścieranie przy poddaniu działaniu mechanicznemu. Po wchłonięciu płynu nie ulega rozkładowi. Przeznaczony do usuwania wszelkiego typu wycieków, od płynów przemysłowych, zawiesin wodnych, przez węglowodory (ropa, benzyna, oleje), rozpuszczalniki organiczne, do związków zasadowych. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami absorpcyjnymi oraz mechanicznymi. Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, do usuwania wycieków spod maszyn, urządzeń, nieszczelnych pojemników i beczek oraz placów manewrowych. Po użyciu sorbentu i wchłonięciu rozlanego płynu powierzchnie są bezpieczne, czyste, suche i gotowe do ruchu ludzi i pojazdów. Powszechnie stosowany przez przemysł, firmy serwisowe i sprzątające, koleje, straż pożarną, firmy transportowe, itd. Posiada atest PZH.  opakowanie worek 20 kg. Zdolność wchłaniania wg AFNOR NF T 90-361 dla wody 101%, dla oleju napędowego 104%. Trwałość 5 lat od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać z dala od wilgoci.

 

 

 

mata sorbcyjna - arkusze
mata sorbcyjna - arkusze

Pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne. Stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń do usuwania wycieków węglowodorowych spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych. Nie chłonie wody dlatego idealnie nadaje się do użycia w czasie deszczu. Mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (MeltBlown). Przeznaczona do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc oraz posadzek. Zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów i innych produktów ropopochodnych na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników. Dzięki perforacji używamy tyle ile aktualnie potrzebujemy. Typ Microsorb First, rodzaj mata Heavy Weight (wysoka gęstość) 1-warstwowa, kolor niebieski, wymiar 0,4*0,5 m, opak.100 szt., absorpcja opak. 113 l, waga opak. 6 kg.

 

 

 

mata sorbcyjna - rolka
mata sorbcyjna - rolka

Pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne. Wchłania do 20 razy więcej niż sama waży. Stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń do usuwania wycieków węglowodorowych spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych. Nie chłonie wody dlatego idealnie nadaje się do użycia w czasie deszczu. Mata (rolka) wykonana jest jako sorbent niegładzony (MeltBlown). Przeznaczona do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc oraz posadzek. Zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów i innych produktów ropopochodnych na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników. Dzięki podwójnej perforacji używamy tyle ile aktualnie potrzebujemy. Typ Microsorb First, rodzaj mata (rolka) Light Weight (niska gęstość) 1-warstwowa, kolor niebieski, wymiar 0,80*60 m, opakowanie 1 szt., absorpcja opakowania 173 l, waga 8,6 kg.

 

 

rękawy sorbcyjne
rękawy sorbcyjne

Pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne. Stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń do usuwania wycieków węglowodorowych spod maszyn, nieszczelnych pojemników i beczek. Nie chłonie wody dlatego idealnie nadaje się do użycia w czasie deszczu. Dzięki swojej budowie można rękaw dowolnie kształtować. Stosowany do ochrony i powstrzymywania rozlewów i wycieków w ciasnych, trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach. Ogranicza i zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów, rozpuszczalników na blatach roboczych oraz przy eksploatacji i przechowywaniu pojemników i beczek. Typ Microsorb Flocks, rodzaj rękaw, kolor niebieski, wymiar 0,075*1,2 m, opakowanie 20 szt, absorpcja opakowania 80 l, waga 8 kg.